Maddenin Halleri – Soru 20

Sabit hacimli bir kapta bulunan 14 g azot gazının basıncı 40 cm Hg iken kaba aynı sıcaklıkta 7,5 g CnH2n+2 eklendiğinde basınç 60 cm Hg oluyorsa n kaçtır? (C:12, H:1 ve N:14)

Çözüm: 1 mol N2 gazı 28 g olduğuna göre 14 g N2 gazı 0,5 mol dür. İdeal gaz denklemini iki durum için yazalım.

Birinci durum: 40.V = 0,5.R.T

İkinci durum: 60.V = n.R.T

2 eşitlik birbirine oranlanırsa n=0,75 mol bulunur. Bu değerin 0,5 molü N2 olduğuna göre demek ki eklenen gaz 0,25 mol imiş. 0,25 mol C2H2n+2 7,5 g olduğuna göre l molü 30 g olur. Şimdi de n yi bulalım; 12n+2n+2 = 30 olacağına göre n=2 olur.

< Soru 19  –  Soru 21 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *