Maddenin Halleri – Soru 18

1 mol NH3 gazı, bulunduğu kaba 1,2 atm basınç yapmaktadır. Sıcaklık ve hacim sabit tutularak gazın %60’ı ayrıştırılıyor. Son durumda basınç ne olur?

Çözüm: Önce ayrışma denklemini yazalım;

2NH3 ——> N2 + 3H2

Denkleme göre 2 mol NH3 ayrışırsa 4 mol gaz oluşuyor. 1 mol NH3’ün %60’ı 0,6 mol eder. 2 mol gaz ayrıştığında 4 mol gaz oluşuyorsa, 0,6 mol gaz ayrıştığında 1,2 mol gaz oluşur. Gazın %40’ı yani 0,4 molü ayrışmamıştı. Şimdi kapta toplam 0,4+1,2 =1,6 mol gaz vardır. Bu 1,6 mol gazın 0,4 molü NH3, 0,3 molü N2 ve 0,9 molü H2 dir.(Bu değerleri siz de bulun). Her iki durumdaki değerleri ideal gaz denkleminde yerine koyalım.

Birinci durum: 1,2.V = 1.R.T

İkinci durum: Px. V = 1,6.R.T

Bu iki eşitlik birbirine oranlanırsa Px = 1,92 atm bulunur.

< Soru 17  –  Soru 19 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *