Maddenin Halleri – Soru 17

Bir kapta H2 ve C2H6 gaz karışımı vardır. Her iki maddedeki H atomları sayısı birbirine eşit ise kısmi basınçlarının oranı nedir?

Yanıt: Her iki maddedeki H atomlarının sayısının eşit olması için n mol C2H6 ya karşılık 3n mol H2 olmak zorundadır. Kısmi basınçlar mol sayısı ile orantılı olduğuna göre PH2/PC2H6 = 3 olur.

< Soru 16  –  Soru 18 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *