Maddenin Halleri – Soru 46

Buzun molar erime ısısı kaç kaloridir? (Lbuz=80 cal/g.0C, H:1,O:16)

Çözüm: Molar erime ısısı demek erime noktasında bulunan 1 mol maddeyi eritmek için gerekli olan ısı miktarı demektir. Buzun formülü H2O olduğuna göre 1 mol buz 18 gramdır. 1 g buz için L=80 cal verildiğine göre 1 mol yani 18 g buz için gerekli olan ısı miktarı 18.80 = 1440 cal/mol olur. Erime ısısı ile donma ısısı aynı değer olduğundan suyun molar donma ısısı için de 1440 cal = 1,44 K.cal diyebiliriz.

< Soru 45  –  Soru 47 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *