Maddenin Halleri – Soru 49

t0C de 20 g su ile, 200C de 30 g su karıştırılırsa son sıcaklık 320C olduğuna göre t kaçtır?

Çözüm: Bu soruda t>32 olduğunu gören bir öğrenci soruyu kolayca çözebilir. t niçin 32 den büyüktür. 200C deki su ısındığına göre, t derecedeki su soğuyarak 320C ye düşmüştür. Şimdi alınan ısıyı verilen ısıya eşitleyerek soruyu çözelim.

30.c.(32-20) = 20.c.(t-32) eşitliğinde c ler birbirini götürür ve t= 500C bulunur. (Bu sorunun 45.sorunun değişik bir şekli olduğunu gördünüz mü?)

< Soru 48  –  Soru 50 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *