Maddenin Halleri – Soru 22

Aynı sıcaklıkta XO2 gazı ile X3H8 gazlarının yayılma hızları eşit ise X in atom ağırlığı kaçtır? (O:16, H:1 )

Çözüm: Yayılma hızlarının eşit olması demek bu iki gazın mol ağırlıklarının eşit olması demektir. Bu durumda yapılacak işlem her iki maddenin mol ağırlıklarını eşitlemektir.

X + 2.16 = 3X + 8.1 eşitliğinden X = 12 bulunur.

< Soru 21  –  Soru 23 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *