Maddenin Halleri – Soru 23

2270C de bir gazın öz kütlesi 1 g/L dir. Sabit basınçta öz kütlenin 2 g/L olması için sıcaklık ne olmalıdır?

Çözüm: Öz kütlenin 1 iken 2 olması için (kütle değişmediğinden) hacim yarıya indirilmelidir. Bu durumu ideal gaz denkleminde değerlendirelim. Tabii önce sıcaklığı Kelvin’e çevirelim.

T1 = 273 +227 =500 K, P ve n sabit. Her iki durum için ideal gaz denklemini yazarsak;

Birinci durum için; P.V = n.R.500

İkinci durum için ; P.V/2 =n.R.T2 Bu iki eşitlik oranlanırsa T2 =250 K olarak bulunur. K = t0C +273 olduğuna göre 250= t0C + 273 eşitliğinden t = -230C bulunur.

< Soru 22  –  Soru 24 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *