Maddenin Halleri – Soru 24

Sabit hacimli bir kapta bulunan CH4 gazının basıncı 1 atmosferdir. Kaba sıcaklık sabit iken aynı kütlede He gazı eklersek basınç ne olur? (C:12, H:1, He:4 )

Çözüm: Kafadan birkaç saniyede çözülecek bir soru. Biz gene de usulüne uygun çözelim: l mol CH4 = 16 g olduğuna aynı kütlede yani 16 g He gazı 16/4 = 4 mol olur. Başlangıçtaki mol sayısı n ise şimdi kapta 5n mol gaz vardır. Yani basınç 5 katına çıkar.

< Soru 23  –  Soru 25 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *