Maddenin Halleri – Soru 25

Bir kapta bulunan 6 g helyum gazı ile 66 g CX2 gazının kısmi basınçları eşit olduğuna göre X in atom kütlesi kaçtır? (He:4, C:12)

Çözüm: Kısmi basınçların eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demek olduğuna göre durumu değerlendirelim. 6 g He 1,5 moldür. Bu durumda 66 g CX2 de 1,5 moldür. 1 mol CX2 ise 44 g olur. 12 + 2X = 44 olduğuna göre X = 16 g bulunur.

< Soru 24  –  Soru 26 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *