Maddenin Halleri – Soru 8

Basıncın sabit olduğu bir ortamda 8 g X gazı 270C de 120 cm3 hacim kaplamaktadır. Sıcaklık -730C ye düşürülürse aynı gazın 16 gramı kaç cm3 hacım kaplar?

Çözüm: Oldukça kolay bir soru. Bütün yapılacak iç sıcaklıkları Kelvin’e çevirip her 2 durum için ideal gaz denklemini yazmaktır. T1 = 273 + 27 = 300 K ve T2 = 273 + (-73) = 200 K

Birinci durum: P.120 =  n.R.300

İkinci durum:   P.Vx    = 2n.R.200

Bu iki eşitlik oranlanırsa Vx = 160 cm3 bulunur. İdeal gaz denkleminde birimler birbiriyle sadeleşiyorsa hacmi illa litre cinsinden yazmak gerekmez. Birinci denklemde mol sayısı yerine n yazarken, ikinci denklemde miktar 2 katı olduğu için 2n yazdık.

< Soru 7  –  Soru 9 >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *