Maddenin Halleri – Soru 7

İdeal gaz denkleminde gaz sabitinin (R) değeri nedir?

Çözüm: İdeal gaz denklemini normal koşullarda 1 mol gaz için yazalım. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 L, basınç 1 atmosfer ve sıcaklık 273 K dir. P.V = n.R.T denkleminde değerleri yerine koyarsak;  1atm.22,4L = 1mol.R.273K eşitliği elde edilir. Bu eşitlikten R yalnız bırakılırsa  R = 22,4/273 = 0,082 atm.L/mol.K olur. (Gerek kimya gerek fizik sorularında birimleri daima yazınız). Üniversite sınav sorularında genellikle 22,4/273 değerinin kullanıldığı sorular sorulur. Ama bazı sorularda zamandan kazanmak için 0,082 değerini kullanabilirsiniz. Yani 0,082 değerini akılda tutmakta fayda vardır. 0,082 değerini unutursanız 22,4’ü 273’e bölersiniz.

 < Soru 6  –  Soru 8 >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *