Maddenin Halleri – Soru 6

P1.V1 = P2.V2 eşitliği Boyle Mariotte yasasının (mol sayısı ve sıcaklık sabit) formülüdür. Bu eşitliği ideal gaz denklemi yardımıyla nasıl buluruz?

Çözüm: Bir miktar gazın sabit sıcaklıktaki basıncı P1, hacmi de V1 olsun. Aynı şartlarda basınç P2 ve hacim V2 olduğunda basınçlar ve hacimler arasında nasıl bir ilişki olduğunu görelim. Birinci durum için ideal gaz denklemi P1.V1 = n.R.T, ikinci durum için ise P2.V2 = n.R.T şeklindedir. Her iki eşitlikteki n.R.T değerleri sabit ve birbirine eşittir. (sıcaklık ve mol sayıları her iki durum için aynı ve R değeri sabit bir sayıdır). Eşitliklerin sağ tarafları eşit olduğuna göre sol tarafları da eşit olacağından P1.V1 = P2.V2  olur.

 < Soru 5  –  Soru 7 >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *