Maddenin Halleri – Soru 4

Pipetle su içerken, deniz kenarında mı yoksa yüksek bir dağın tepesinde mi daha çok zorlanırız?

Yanıt: Pipette sıvının yükselmesini sağlayan kuvvet açık hava basıncıdır. Açık hava basıncı ne kadar yüksekse pipetteki sıvı o kadar kolay yükselir. Dolayısıyla deniz kenarındaki basınç, dağın tepesine göre daha fazla olduğundan, deniz kenarında daha az zorlanırız. Uzayda hava basıncı olmadığından pipetle bir sıvı içilemez. Normal koşullarda açık hava basıncı 76 cm.Hg  ve dHg=13,6 g/cm3 olduğuna göre yerde bulunan bir su bardağından yaklaşık 10 metre yükseklikten,  bir pipet yardımıyla  su içebiliriz.

 < Soru 3  –  Soru 5 >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *