Maddenin Halleri – Soru 5

Charles, Gay Lussac, Boyle Mariotte, Birleşik gaz denklemi formüllerini bilmeden sadece İdeal gaz denklemi yardımıyla, bu konularla ilgili soruları çözebilir miyiz?

Yanıt: Evet. Bütün yapacağınız iş, her 2 durum için verilen değerleri P.V = n.R.T denkleminde yerine koyup birbirine oranlamaktır. Böylece formül ezberlemekten de kurtulursunuz.9. sınıfta İdeal gaz denklemini bilmediğimiz için bu tür soruların çözümlerinde yukarda adı geçen yasaların formüllerini kullanıyorduk. Bundan sonra kullanmasak ta olur.

< Soru 4  –  Soru 6 >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *