Maddenin Halleri – Soru 35

Genel formülü CnH2n+2O olan bir bileşiğin 2730C ve 2 atm basınçta 1,12 litresi 3,7 g olduğuna göre n kaçtır? (C.12, H:1, O:16)

Çözüm: T=273+273=576 K olduğuna göre verilen değerleri ideal gaz denkleminde yerine koyalım.

Screen Shot 2014-08-31 at 12.27.22

bu eşitlikten n= 0,05 mol bulunur. (Bulacağımız n bu değil, formüldeki n). 0,05 mol bileşik 3,7 g olduğuna göre 1 molü 74 g olur. Şimdi de n kaç onu bulalım. 12.n+ 1.(2n+2) + 16 = 74 buradan n=4 bulunur.

< Soru 34  –  Soru 36 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *