Maddenin Halleri – Soru 36

Sabit hacimli bir kapta bulunan 4 g He gazı 1,2 atm basınç yapmaktadır. Sıcaklık değişmeden kaç g CH4 ekleyelim ki basınç 1,8 atm olsun. (He:4, C:12, H:1)

Çözüm: 4 g He gazı 1 moldür. 1 mol gaz 1,2 atm basınç yaparsa 1,8 atm basınç için 1,5 mol gaz gereklidir. Yani dışardan 0,5 mol gaz ilavesi gereklidir. 0,5 mol CH4 ise 8 g olur. Soruyu formülle çözmek gerekirse, her 2 durum için ideal gaz denklemini yazarız. Yazalım (V ve T sabit)

Birinci durum:1,2.V = 1.R.T

İkinci durum : 1,8.V = nx.R.T

Bu iki denklemi oranlarsak nx=1,5 bulunur. 1 molü önceden olduğuna göre 0,5 mol ekleme yapılmalıdır.

< Soru 35  –  Soru 37 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *