Maddenin Halleri – Soru 37

Aşağıdaki şekilde musluk açılırsa civa yüksekliği kaç cm olur?

Screen Shot 2014-10-12 at 15.43.35

Çözüm: Şekle bakınca hacmi V olan kaptaki gaz basıncının 20 cm Hg olduğunu görüyoruz. Yani 4P=20 cm Hg den P=5cm Hg bulunur. Musluk açıldığındaki durumu yazalım; P1.V1 + P2.V2 = Pson.Vtoplam bağıntısında değerler yerlerine konursa; 5.2V + 20.V = Pson.3V eşitliğinden Pson=10 cm Hg olur. Yani civa sağ kolda 5 cm düşer, böylece iki civa seviyesi arasında 10 cm fark olur. (Borunun üstü kapalı ve içinin boş olduğuna dikkat ettiniz herhalde).

< Soru 36  –  Soru 38 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *