Maddenin Halleri – Soru 43

Kapalı bir kapta 0,2 mol H2, 0,2 mol O2 ve 0,3 mol He den oluşmuş bir karışımın basıncı 70 cm Hg dir. H2 ve O2 kendi aralarında tam verimle tepkimeye girerek H2O oluşturuyorlar. Ortam oda koşullarına getirildiğinde kaptaki basınç ne olur? (Oda koşullarında su buharının kısmi basıncı 23 mm Hg dir).

Çözüm: Başlangıçta kapta toplam 0,7 mol gaz vardır. Tepkime sonunda ne kadar gaz kaldığını bulalım. Tepkimenin tam verimle gerçekleşmesi demek giren maddelerin en az birinin tamamen bitmesi demektir.

H2+ ½ O2 ——-> H2O denklemini ele alırsak hidrojenin mol sayısının yarısı kadar oksijene gerek olduğunu görürüz. Sorudaki verilenlere göre 0,2 mol H2 ve 0,1 mol O2 tepkimeye girer. Oluşan H2O oda koşullarında sıvı olacağından basınca (gaz olarak) katkısı olmaz. Şimdi kapta 0,1 mol O2 ve 0,3 mol He gazı olmak üzere toplam 0,4 mol gaz vardır. 0,7 mol gaz 70 cm Hg basınç yaparsa 0,4 mol gaz (hacim ve sıcaklık aynı olduğu için) 40 cm Hg basınç yapar. Bu basınca tepkimede oluşan suyun kısmi basıncını da eklersek kaptaki toplam basınç 400 mm Hg + 23 mm Hg = 423 mm Hg olur.

< Soru 42  –  Soru 44 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *