Maddenin Halleri – Soru 14

Pistonlu bir kapta 2 mol NH3 gazının tamamı N2 ve H2 gazına ayrılırsa gaz yoğunluğu ne olur? (Her 2 durumda sıcaklığın aynı olduğu kabul edilecek)

Çözüm: Önce ayrışma denklemini yazalım;

2NH3 ——> N2 + 3H2 Bu denkleme göre kapta başlangıçta 2 mol gaz varken tepkime sonucunda 4 mol gaz oluşmuştur. Şimdi olayı ideal gaz denklemiyle ele alalım. P.V = n.R.T denkleminde sağ tarafta n (mol sayısı) artmıştır. Bu durumda sağ tarafın değeri arttığından eşitliği sağlamak için sol taraf ta artmak zorundadır. Pistonlu kaplarda P değişmeyeceği için sol tarafın artması ancak V nin artması ile sağlanabilir. V arttığına göre de d azalır.

< Soru 13  –  Soru 15 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *