Maddenin Halleri – Soru 13

Hareketli bir pistonlu kaptaki gaz soğutulursa yoğunluğu ne olur?

Yanıt: Kabın hacmi sabit olsaydı ısıtma veya soğutma hacmi değiştirmeyeceği için yoğunluk değişmeyecekti. Çünkü d=m/V formülünde hem m hem de V sabit ise d değişmez. Hareketli pistondaki durumu ideal gaz denklemi ile değerlendirelim. Ortam soğutulursa P.V =n.R.T eşitliğine göre denklemin sağ tarafı küçüleceğinden sol taraf ta küçülmelidir. Hareketli pistonlarda P daima dış basınca eşit olacağından ortam değişmediği sürece değişmeyecektir. Bu durumda sol tarafın küçülmesi için V azalmalıdır. d=m/V eşitliğinde V azalırsa d artar.

< Soru 12  –  Soru 14 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *