Maddenin Halleri – Soru 15

Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta bulunan katı haldeki 1 mol S, 1 mol O2 gazı ile yakılıyor. Tepkime sonucunda kaptaki gazın basıncında nasıl bir değişiklik olur?

Çözüm: Önce denklemi yazalım; S(k) + O2(g)  ——>  SO2 (g)

Denkleme göre başlangıçta 1 mol gaz (O2) varken tepkime sonunda da 1 mol gaz (SO2) vardır. Hacim sabit olduğundan ilk bakışta değişen bir şey olmadığından basınç ta değişmeyecekmiş gibi görünüyor. Aslında ise tepkime ekzotermik olduğundan hacim sabit ise basınç artar.

Uyarı: Bütün yanma tepkimeleri (Azot ile olan hariç) ekzotermiktir. 10. Sınıf öğrencisi olarak bunu bilmek zorundasınız.

< Soru 14  –  Soru 16 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *