Maddenin Halleri – Soru 39

Kapalı bir kapta bulunan 2 mol X gazının basıncı 1 atm dir. Bu gaz sıcaklık aynı kalmak koşuluyla; X(g) ——> 2Y(g) denklemine göre Y gazına dönüşmektedir. Kaptaki basınç 1,5 atm olduğunda X gazının kısmi basıncı ne olur?

Çözüm: 2 mol gaz 1 atm basınç yapıyorsa, 1,5 atm basınç için 3 mol gaz gereklidir. Bu durumda kaç mol X in Y ye dönüştüğünü bulalım:

a mol X tepkimeye girsin. 2a mol kadar Y oluşur. Kalan X miktarı ise (2-a) moldür, Kalan miktarla oluşan miktarın toplamı 3 mole eşit olacaktır. Eşitleyelim; (2-a) + 2a = 3 eşitliğinden a=1 mol bulunur. Şimdi kapta 2 mol Y ve 1 mol X vardır. 3 mol gaz 1,5 atm basınç yaparsa,1 mol gaz 0,5 atm basınç yapar. Yani X gazının kısmi basıncı 0,5 atm dir.

< Soru 38  –  Soru 40 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *