Maddenin Halleri – Soru 40

48 g CH4 gazının 60 L hacim kapladığı bir ortamda 48 g O2 kaç L hacim kaplar? (C:12, H:1, O:16)

Çözüm: 48 g CH4 3 moldür. (48/16 =3). 3 mol gaz 60 L ise 1 mol gaz 20 L olur. 48 g O2 1,5 mol olduğuna göre, O2 gazının hacmi 1,5.20 = 30 L olur.

< Soru 39  –  Soru 41 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *