Maddenin Halleri – Soru 41

Screen Shot 2014-10-12 at 15.49.34

Yukarıdaki şekilde gaz karışımının basıncı 50 cm Hg dir. Karışım tam verimle NH3 oluşturmak üzere tepkimeye girerse ve sistem tekrar başlangıç sıcaklığına getirilirse a kabında civa düşüşü kaç cm olur?

Çözüm: Önce tepkime denklemini yazalım;

N2+3H2  ——-> 2NH3

Sorudaki değerlere bakarsak 0,3 mol H2 nin hepsi tükenirken 0,1 mol N2 tepkimeye girer ve 0,2 mol de NH3 oluşur. Tepkime sonuçlandığında kapta 0,2 mol NH3 ve 0,1mol N2 (Tepkimeye girmeyen) olmak üzere toplam 0,3 mol gaz vardır. Başlangıçta 0,5 mol gaz 50 cm Hg basınç yapıyorsa tepkime sonundaki 0,3 mol gaz 30 cm Hg basınç yapar. Bu durumda a kolundaki Hg seviyesi 10 cm düşer.(Seviyenin niye 10 cm düştüğünü anlamadıysanız 9.sınıf, 4.bölüm, 5.sorunun çözümünü inceleyin)

< Soru 40  –  Soru 42 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *