Maddenin Halleri – Soru 10

Normal koşullarda 11 g X gazı 5,6 L hacim işgal ediyorsa, X gazının mol ağırlığı nedir?

Çözüm: Normal koşullarda 22,4 L gaz 1 mol idi. Yani 22,4 L gazın ağırlığını bulursak mol ağırlığını bulmuş oluruz. Orantıyı kuralım:

5,6 L gaz 11 g ise

22,4 L gaz  x g dır. Orantıdan x= 44g/mol bulunur.

< Soru 9  –  Soru 11 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *