Karışımlar – Soru 15

100 mL çözeltide 6.1021 tane NaCl içeren bir çözeltinin molar derişimi kaçtır?

Çözüm: Sorunun çözümü için NaCl mol sayısını bulmak gerekir. Basit bir orantıyla; 6.1023 tane molekül 1 mol ise, 6.1021tane molekülün 0,01 mol olduğunu buluruz. M = n/V denkleminde değerleri yerine koyarsak;  M = 0,01/0,1 = 0,1 bulunur.

< Soru 14  –  Soru 16 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *