Karışımlar – Soru 16

Kütlece %16 lık NaOH çözeltisinden 200 g alınarak su ile 500 mL ye tamamlanıyor. Yeni çözeltinin molar derişimi kaçtır? (NaOH:40)

Çözüm: 200 g çözeltinin % 16 sı ; 200.0,16 = 32 g NaOH dir. Bu miktar NaOH ise 32/40 = 0,8 mole eşittir.

V=500mL = 0,5 L olduğuna göre

M = n/V den M= 0,8/0,5 = 1,6 olur.

< Soru 15  –  Soru 17 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *