Karışımlar – Soru 17

Kütlece % 24,5 lik 100 g H2SO4 ile yeteri miktarda Zn tepkimeye sokulursa normal koşullarda kaç L H2 elde edilir? (H2SO4: 98)

Çözüm: Bu tür sorularda yapılacak ilk iş tepkime denklemini yazmaktır. Yazalım;

Zn + H2SO4 ——> ZnSO4 + H2

Tepkime denklemine göre 1 mol H2SO4 kullanılırsa normal koşullarda 1 mol yani 22,4 L H2 gazı elde edilmektedir. Bu durumda sorudaki mol sayısı bulunursa çözüm bitmiş olacaktır. % 24,5 lik 100 g çözeltide 24,5 g H2SO4 vardır. Bu da 24,5/98 = 0,25 mol olur. Şimdi orantıyı kuralım;

1mol asitten                  22,4 L H2 elde edilirse

0,25 mol asitten           X L   H2 elde edilir. X= 5,6 L

< Soru 16  –  Soru 18 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *