Karışımlar – Soru 18

Yoğunluğu 1,1 g/L olan bir şeker çözeltisinin 80 mL sinde 16 g şeker vardır. Bu çözeltiye aynı sıcaklıkta 12 g şeker eklersek çözeltinin kütlece şeker yüzdesi ne olur? (Eklenen şekerin hepsi çözünüyor).

Çözüm: İlk çözelti 80.1,1 = 88 g olup 12 g şeker ilavesi ile toplam çözelti 100 g olmuştur. Şeker miktarı ise 16 + 12 = 28 g olduğuna göre çözeltinin kütlece şeker yüzdesi %28 olur.

< Soru 17  –  Soru 19 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *