Karışımlar – Soru 19

Doymuş bir çözeltide X tuzu çözeltisinin kütlece % 20 si X olduğuna göre X in aynı sıcaklıkta çözünürlüğü nedir?

Çözüm: Çözünürlük tanımını bilen öğrenciler için oldukça kolay bir soru. Çözünürlük 100 g suda çözünen madde miktarı demek olduğuna göre basit bir orantıyla soruyu çözelim. 100 g çözeltide 20 g X tuzu, 80 g su vardır.

80 g su           20 g tuz çözerse

100 g su           x g tuz çözer

Orantıdan x= 25 g bulunur ki bu da bize çözünürlüğün 100 g suda 25 g tuz olduğunu gösterir.(Çözünürlük doymuş çözeltiler içindir. Doymamış çözeltiler için çözünürlük kavramından bahsedemeyiz).

< Soru 18  –  Soru 20 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *