Karışımlar – Soru 20

500C de KNO3 ün çözünürlüğü 80 gramdır. Aynı sıcaklıkta kütlece % 20 KNO3 içeren bir çözeltinin 100 gramına kaç gram KNO3 eklersek çözelti doymuş hale gelir?

Çözüm: Çözünürlüğü 80 g demek 100 g su 80 g katı çözüyor demektir. %20 lik çözeltinin 80 gramı su olduğuna göre yapılacak iş 80 g suyun kaç g KNO3 çözdüğünü bulmaktır. Bulalım;

100 g su                   80 g KNO3 çözerse

80 g su                     x g KNO3 çözer,

Orantıdan x=64 g bulunur. 20 g KNO3 önceden mevcut olduğuna göre 64-20=44 g KNO3 eklenirse çözelti doymuş hale gelir.

< Soru 19  –  Soru 21 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *