Karışımlar – Soru 21

Kütlece % 20 şeker içeren bir çözeltinin 200 cm3 ünde 48 g şeker varsa, çözeltinin yoğunluğu nedir?

Çözüm: Çözeltinin hacmi verildiğine göre demek ki diğer verilenlerle çözeltinin kütlesini bulabiliriz. Kütlece % 20 demek 100 g çözeltide 20 g şeker var demektir. Orantıyı kuralım;

20 g şeker içeren çözelti 100 g ise

48 g şeker içeren çözelti   x   g dır,

Orantıdan x=240 g bulunur ki buna göre yoğunluk d= m/V formülüne göre; d=240g/200cm3 den 1,2 g/cm3 olur.

< Soru 20  –  Soru 22 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *