Karışımlar – Soru 22

Bir X katısının 40 gramı 500 gram suda çözülüyor. Elde edilen çözeltinin yoğunluğu 1,35 g/mL ve molar derişimi 0,5 M olduğuna göre X in mol ağırlığı nedir?

Çözüm: Molarite verildiğine göre çözeltinin hacmini bulursak dolayısıyla mol sayısını bulmuş oluruz. Çözeltimiz toplam (40+500)=540 g olup yoğunluğu 1,35 olarak verildiğine göre V=m/d = 540/1,35 = 400 mL=0,4 L bulunur.     M= n/V bağıntısında n= M.V = 0,5.0,4 = 0.2 mol olur. 0,2 molü 40 g olan bir maddenin mol ağırlığı da 200 g olur.

< Soru 21  –  Soru 23 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *