Karışımlar – Soru 1

36 g H2O ile 46 g etanolün oluşturduğu çözeltide hangi madde çözen, hangi madde çözünendir? (H2O:18,etanol:46)

Çözüm: Çözeltilerde mol sayısı fazla olan madde çözen maddedir. Çözeltimizde 36/18 =2 mol H20 ve 1 mol etanol vardır. Bu durumda su çözen, etanol da çözünen maddedir.

Soru 2 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *