Karışımlar – Soru 36

Mol kütlesi 46 g olan etil alkolün oda koşullarındaki yoğunluğu 0,8 g/mL dir.92 mL etil alkol su ile karıştırılarak 400 mL hacminde bir çözelti hazırlanıyor. Çözeltideki alkolün molar derişimi kaçtır?

Çözüm: İlk önce alkolün mol sayısını bulalım. m= d.V eşitliğinden m= 0,8.92 g olur. Bu da Screen Shot 2014-08-31 at 15.28.29 mol olur. Değerleri M = n/V bağıntısında yerine koyalım;

M = 1,6/0,4 = 4 bulunur.

Not: =0,8.92 işlemini olduğu gibi koruyarak işlemi kısa sürede yaptık. Üniversite sınavlarında bu gibi durumlara dikkat edin.

< Soru 35  –  Soru 37 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *