Karışımlar – Soru 37

0,3 M NaNO3 ile 0,1 M Al(NO3)3 çözeltileri eşit hacimde karıştırılırsa karışımda (NO3) derişimi ne olur?

Çözüm:0,1 M Al(NO3)3 çözeltisinde iyonlaşma denklemini (siz yazın) yazarsak (NO3)derişiminin 0,3 M olduğunu görürüz. İlk çözeltinin derişimi 0,3 M olduğuna göre, derişimi aynı olan 2 çözelti karıştırılırsa derişim değişmez. Not: Hacimler eşit olmasaydı sonuç gene değişmezdi. Sıcaklığı aynı olan 1 bardak suyla 1 kova su karıştırıldığında sıcaklığın değişmemesi gibi.

< Soru 36  –  Soru 38 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *