Karışımlar – Soru 38

19,6 g Na2CO3.xH2O nun suda çözünmesi ile elde edilen   1 L çözeltide Na+ iyonları derişimi 0,2 M olduğuna göre X kaçtır? (Na2CO3:106, H2O:18)

Çözüm: Na+ iyonları derişimi 0,2 M olduğuna göre Na2C03.xH20 derişimi 0,1 M olur.(Neden?) M=n/V bağıntısında 0,1=n/1 eşitliğinden n=0,1 mol bulunur. 0,1 mol Na2CO3.xH2O = 19,6 g olduğuna göre 1 molü 196 g olur. Bu miktarın 106 gramı Na2CO3 olacağına göre 196-106=90 gramlık miktar suya ait olur ki bu da 5 mol su demektir Screen Shot 2014-08-31 at 15.30.16. Yani x=5 tir.

< Soru 37


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *