Karışımlar – Soru 30

Normal koşullarda 5,6 L N2 gazı yeterince H2 gazı ile tam verimle tepkimeye sokuluyor. Elde edilen NH3 ile 250 mL çözelti hazırlanıyor. Çözeltideki NH3 molar derişimi ne olur?

Çözüm: Önce tepkime denklemini yazalım;

N2+ 3H2 ——> 2NH3

Denkleme göre 1 mol N2 den 2 mol NH3 elde edilmektedir. 5,6 L N2 gazı 0,25 mol gaz demek (bu değeri siz bulun) olduğuna göre 0,5 mol NH3 elde edilir. Çözeltinin molar derişimi de M=n/V =0,5/0,25= 2M olur.

< Soru 29  –  Soru 31 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *