Karışımlar – Soru 31

100 mL 0,2 M Fe(NO3)3 çözeltisine kaç mL su eklenirse (NO3)-1 iyonları derişimi 0,2 M olur?

Çözüm: Fe(NO3)3 ——> Fe+3 + 3(NO3)-1 iyonlaşma denklemi bize (NO3)-1 derişiminin, Fe(NO3)3 derişiminin 3 katı olduğunu gösteriyor. Bu durumda (NO3)-1 derişimi 0,2.3=0,6M olduğuna göre (NO3)-1 mol sayısını bulalım; n=M.V = 0,6.0,1 = 0,06 mol olur. Değerleri M=n/V bağıntısında yerine koyarsak 0,2 = 0,06/V eşitliğinden V=0,3 L =300 mL olur ki, ilk çözeltinin hacmi 100 mL olduğuna göre 200 mL su eklemek gerektiği bulunur.

< Soru 30  –  Soru 32 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *