Karışımlar – Soru 32

0,2 M Ba(NO3)2 çözeltisine 200 mL su eklendiğinde (NO3)derişimi 0,2 M oluyorsa ilk çözeltinin hacmi nedir?

Çözüm: İyonlaşma denklemini yazarsak (siz yazın) (NO3)-1 derişiminin 0,4 M olduğunu görürüz. İlk çözeltinin hacmi V1 mL olsun. İkinci çözeltinin hacmi V1+200 mL olur. Soruyu formülle çözelim; M1.V1=M2.V2 bağıntısında değerler yerine konursa 0,4.V1=0,2.(V1+200) eşitliğinden   V1=200 mL bulunur.

Not: Pratiği iyi olan bir öğrenci sonucu, işlem yapmadan birkaç saniyede bulur.

< Soru 31  –  Soru 33 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *