Karışımlar – Soru 33

300 mL 0,5 M HCL çözeltisi ile 200 mL 1 M HCl çözeltisi karıştırılırsa, karışımın derişimi ne olur?

Çözüm: Bu tür soruları 2 ayrı yoldan çözebiliriz. Birinci yolu formül severlere ithaf edelim.

1.Yol: M1.V1 + M2.V2 + … = Mk.Vt     bağıntısında verilen değerleri yerine koyarsak; 0,5.300 + 1.200 = Mk.500   eşitliğinden karışımın molar derişimi 0,7M bulunur.     Eşitlikte mL ler birbirini götüreceğinden hacimleri litreye çevirme gereği duymadık. (Formüldeki Vt toplam hacim anlamındadır).

2. Yol: Birinci çözeltideki mol sayısını bulalım. n=M.V bağıntısından n1=0,5.0,3=0,15 mol ve ikinci çözeltideki mol sayısı n2=1.0,2 = 0,2 mol olarak bulunur. (Hacimleri litreye çevirdiğimize dikkat ettiniz her halde). Toplam mol sayısı 0,35 ve toplam hacim 0,5 L olduğuna göre  Screen Shot 2014-08-31 at 15.26.40  eşitliğinden M=0,7 bulunur.

< Soru 32  –  Soru 34 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *