Karışımlar – Soru 34

0,1 M AlCl3 çözeltisinin k.n. nın 1010C olduğu bir ortamda 0,2 M Na2SO4 çözeltisinin k.n. 1020C olduğuna göre, çözeltilerin bulunduğu ortamda su kaç derecede kaynar?

Çözüm: Formül kullanmadan mantık yoluyla çözülebilecek güzel bir soru. 0,1 M AlCl3 çözeltisinde (iyonlaşma denklemini siz yazın) toplam iyon derişimi 0,4 molardır. 0.2 M Na2SO4 çözeltisinde ise (iyonlaşma denklemini yazın) toplam iyon derişimi 0,6 molardır. 0,4 M iyon derişimi k.n. nı 4a kadar yükseltirse, 0,6 M iyon derişimi 6a kadar yükseltir. Suyun o ortamdaki k.n.= t olsun,

t+4a = 101

t+6a = 102

eşitliklerinde a ları yok edersek t = 990C bulunur.

< Soru 33  –  Soru 35 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *