Karışımlar – Soru 29

0,4M 400 mL Na2SO4 çözeltisi ile 0,2M 200 mL MgSO4 çözeltileri aynı sıcaklıkta karıştırılırsa (SO4)-2 derişimi ne olur?

Çözüm: Toplam çözelti miktarı 400+100=500 mL =0,5 L olduğuna göre toplam iyon sayısını bulursak soru çözülmüş olur. Birinci çözeltide ki iyon sayısı n=M.V bağıntısından n1=0,4.0,4=0,16 dır. İyonlaşma denklemine göre de (denklemi siz yazın) sülfat iyonu mol sayısı 0,16 olur. İkinci denklemde ise n2=0,2.0,2=0,04 olduğundan (iyonlaşma denklemini yazın) toplam (SO4)-2 iyonu sayısı 0,16+0,04=0,2 olur. Bu değerlere göre sülfat iyonu molar derişimi M=n/v den M=0,2/0,5 = 0,4M olur. (SO4)-2 iyonunun adının sülfat olduğunu herhalde biliyordunuz. Bunun gibi çok kullanılan iyonlar için ‘Kimya sözlüğü’ kitabından iyon bölümünü okuyun.

< Soru 28  –  Soru 30 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *