Karışımlar – Soru 28

21,2 g X2CO3 katısı ile hazırlanan 200 mL çözeltide X+ iyonları derişimi 2M olduğuna göre X in atom kütlesi kaçtır? (C:12, 0:16 )

Çözüm: İyonlaşma denklemini yazalım; X2CO——> 2X++CO3-2 bu denklemde X+ iyonları derişimi 2M olduğunda iyonlaşma denklemine göre X2CO3 1M olmak zorundadır. Buna göre mol sayısını bulalım; M=n/V bağıntısından n=M.V olur. Değerler yerine konursa n=1.0,2 = 0,2 mol olur. 0,2 molü 21,2 g olan bir bileşiğin 1 molü 106 g olur.

106=2X + 1.12 + 3.16 eşitliğini çözümünden X = 23 g bulunur. (1.12 karbonun, 3.12 oksijenin kütlesi)

< Soru 27  –  Soru 29 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *