Karışımlar – Soru 27

Molar derişimi 3 olan bir NaOH çözeltisinin yoğunluğu 1,2g/mL olduğuna göre çözelti kütlece % kaçlıktır? (NaOH:40)

Çözüm: 1 L çözelti alalım. Molar derişim 3 olduğuna göre 1 L çözeltide 3 mol yani 3.40 = 120 g NaOH vardır. Çözeltimiz ise m=d.V bağıntısından m=1,2.1000=1200 g olur. Şimdi orantıyı kuralım;

1200 g çözeltide   120 g NaOH varsa

100   g çözeltide     x   g NaOH vardır; buradan x=%10 bulunur.

< Soru 26  –  Soru 28 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *