Karışımlar – Soru 9

40 g %20 lik şeker çözeltisi ile 10 g % 30 luk şeker çözeltileri karıştırılırsa son çözeltinin kütlece % derişimi ne olur.

Çözüm: Toplam çözeltimiz 40 + 10 = 50 g olup şeker miktarını bulursak soruyu çözmüş oluruz. 40 gramın % 20 si 40.0,20 = 8 g ve 10 gramın % 30 u 10.0,30 = 3 g olur. Toplam şeker miktarı 8 + 3 = 11 g olup çözelti yüzdesi (11/50).100= % 22 olarak bulunur.

< Soru 8  –  Soru 10 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *