Karışımlar – Soru 10

40 g % 20 lik şeker çözeltisi ile kaç g % 30 luk şeker çözeltisi karıştırılırsa çözelti % 22 lik olur?

Çözüm: 6.sorunun değiştirilmiş hali. % 30 luk şeker çözeltisi miktarına m diyelim. Toplam çözeltimiz 40+m gram olur. Şeker miktarları ise birinci çözelti için 40.0,20=8 g ve ikinci çözelti için m.0,30 gramdır. Toplam şeker miktarı 8 + 0,3m gram olur.

Screen Shot 2014-06-05 at 10.48.09 eşitliğinden m=10 g bulunur.

< Soru 9  –  Soru 11 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *