Karışımlar – Soru 6

Kütlece %37 HCl içeren bir HCl çözeltisinin yoğunluğu 1,18 g/mL olduğuna göre çözeltinin molaritesi kaçtır? (H:1, Cl:35,5)

Çözüm: Bu tür sorularda 1 litre çözeltiden hareket ederek soru kolayca çözülür. 1 L yani 1000mL çözeltinin kütlesini bulalım. m=d.V = 1,18.1000 = 1180 g bulunur. Bu miktarın %37 si 1180.0,37 = 436 g olur. 436 g HCl de 436/36,5 = 12 mol HCl demek olduğuna göre çözeltinin molaritesi 12/1 =12 olur. (Başlangıçta çözeltiyi 1 L almıştık, l mol HCl = 36,5 g )

< Soru 5  –  Soru 7 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *