Karışımlar – Soru 7

Çözünme ile erime arasında ne fark vardır?

Yanıt: Isı ile sıcaklık arasında fark da olduğu gibi çözünme ve erime arasındaki farkı bazı öğrenciler birbirine karıştırırlar. Erime adı üzerinde, katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Çözünme olayında ise biri çözen, diğeri de çözünen olmak üzere 2 madde vardır. Çözünen madde çözücü içinde ya iyonlarına ayrılarak ya da moleküler halde dağılır. Şeker suda erimez, çözünür.

< Soru 6  –  Soru 8 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *