Karışımlar – Soru 25

0,2 molal şeker çözeltisi ile 0,2 molal NaCl çözeltisinin d.n düşmeleri aynı mıdır?

Yanıt: Değildir. Şeker suda moleküller şeklinde NaCl ise iyonlarına ayrılarak çözünür. 0,2 molal şeker çözeltisinin molalitesi 0,2 iken, 0,2 molal NaCl çözeltisinin toplam molalitesi 0,4 olur. Şeker çözeltisinde –t kadar düşme olursa tuz çözeltisinde -2t kadar düşme olur.

< Soru 24  –  Soru 26 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *